неделя, 18 май 2008 г.

откъс от "Калигула", Албер Камю

Метел: Безпокоихме се, Цезаре.
Калигула: С какво право?
Метел: Трябва да уредим някои въпроси, свързани с държавната хазна.
Калигула: А, разбира се, хазната! Да видим хазната, това е съществено. (на Цезония) Нали, скъпа, хазната е от първостепенна важност?
Цезония: Не мисля, Гай.
Калигула: Това показва, че нищо не разбираш. Ползата от хазната е огромна. На нея се крепи обществения морал, външната политика, продоволствието на войската. Всичко се крепи на нея - и величието на Рим и артритните ти кризи. (на Метел) Слушай сега!
Метел: Слушам те.
Калигула: Ти си ми верен, нали?
Метел: Цезаре!
Калигула: Е, добре, имам за тебе план. Ще съсипем икономическата политика на два етапа. Слушай хубаво. Първи етап: всички граждани на Империята, които разполагат с някакво състояние - малко или голямо, все едно - задължително да лишат от наследство децата си и без отлагане да направят завещание в полза на държавата.
Метел: Но, Цезаре...
Калигула: Не съм ти дал думата. Според нуждите си ще убивам тези граждани по реда им в произволно съставен списък. При случай мога да изменям този ред все така произволно. И ще ги наследявам.
Цезония: Какво ти става?
Калигула: (невъзмутимо) Редът на екзекуциите не е важен. Или по-точно всички екзекуции са еднакво важни, от което следва, че нямат никакво значение. Така или иначе, всички са еднакво виновни. По-морално е директно да ограбваш гражданите, отколкото индиректно да им пробутваш данък върху хранителните стоки, от които те не могат да се лишат. Да управляваш означава да грабиш - всички го знаят. Но има различни начини да грабиш. Аз ще го правя откровено. До довечера завещанията да бъдат подписани от всички жители на столицата, а до месец от всички в провинциите. Изпрати куриери.
Метел: Цезаре, не си даваш сметка...
Калигула: Слушай ме добре, тъпако. Ако хазната е важна, тогава човешкият живот не е важен. Ясно ли е?! Всички като теб, които мислят, че хазната е най-важна, трябва да спрат да ценят живота си прекалено много, след като държат на парите преди всичко. Реших да следвам логиката и понеже разполагам с властта, ще видиш какво ще ви струва логиката. Ще изтребя всички, които противаречат, а с тях и всички противоречия. Ако трябва, ще започна с теб.
Метел: Моята доброжелателност не стои под въпрос, уверявам те.
Калигула: Нито пък моята, можеш да ми вярваш. Доказателство за това е, че се съгласих да споделя гледната ти точка и да приема държавната хазна за обект на сериозно размишление. Можеш да ми благодариш, защото влизам в твоята игра с твоите карти. (пауза) Впрочем, планът ми е гениален в своята простота и това изчерпва разискванията. Имаш три секунди да изчезнеш. Броя: едно ...

4 коментара:

Анонимен каза...

"...планът ми е гениален в своята простота..."

Unknown каза...

Брутално!

Анонимен каза...

По-морално е директно да ограбваш гражданите! :)
Там сме.

Анонимен каза...

Защо в този така простичък план откривам някак си прилика в сегашния ни начин на скапан живот в скапаната ни държава. Въобще не искам да пиша така, но.... за съжаление те просто бавно ни убиват...